Home > NVO fonds 2021 > Kultūras mediju izdevēju (NVO) finansiālās patstāv[..]

sif-jauns-kras


Kultūras mediju izdevēju (NVO) finansiālās patstāvības un ilgtspējas stiprināšana, ietverot priekšlikumu izstrādi Kultūras ministrijai par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - sekmēt Latvijas kultūras mediju izdevēju (specifiski NVO) finansiālo patstāvību un ilgtspēju. Projekta galvenās aktivitātes: priekšlikumu Kultūras ministrijai izstrāde par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai, dalība SLO komisijā, "Satori.lv" lasītāju ziedošanas kampaņas koncepcijas izstrāde un realizācija, kopā ar biedrību "Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija" pieredzes apmaiņas semināru un meistardarbnīcas par finansiālās patstāvības un ilgtspējas veicināšanu organizēšana kultūras mediju izdevējiem (specifiski NVO). Projekts tiek īstenots Rīgā un visā Latvijā (ziedošanas kampaņa internetā).

Amount of Grant Awarded: 37 925,34 EUR / 26 654.08 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/081
Project Promoter: Biedrība "Ascendum"
Place of implementation: Rīga, visa Latvija
Duration of the project: 20.01.2020.- 31.10.2020.