Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis - efektīvāka sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība, nodrošinot biedrības darbību un uzlabojot tās darbinieku kompetenci, savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmes. Projektā plānots panākt arvien lielāku sabiedrības iesaisti sieviešu tiesību aizstāvēšanā un vardarbības novēršanā visdažādākajos veidos – gan aktīvi vēršoties pēc palīdzības vardarbības un diskriminācijas gadījumos, gan publiski paužot savu nostāju un aicinot uz līdztiesības palielināšanu, piedaloties biedrības "Centrs MARTA" organizētajos publiskajos pasākumos un arī ārpus tiem, kā arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā cilvēktiesību un sieviešu tiesību aizstāvības jomā. Projekta aktivitātes norisināsies visa gada garumā, un aptvers ne tikai Rīgu, bet arī Latvijas reģionus, kur gan notiks informatīvi semināri un jauniešu festivāls, gan arī tiks atvērta filiāle (Rēzeknē). Tāpat arī aktīvi turpināsies biedrības pārstāvju darbība politikas jomā – dalība valsts iestāžu darba grupās un komisijās, atzinumu par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sniegšana.

Piešķirtais finansējums: 39 997,01 EUR / 28 110.06 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/072
Projekta īstenotājs: Biedrība “Centrs MARTA”
Īstenošanas vieta: visa Latvija, jo sevišķi Rīga, Liepāja, Rēzekne
Īstenošanas ilgums: 01.01.2020.- 31.10.2020.