Home > NVO fonds 2021 > Korupcijas mazināšana un pretkorupcijas kopienas s[..]

sif-jauns-kras


Korupcijas mazināšana un pretkorupcijas kopienas stiprināšana Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - veicināt cīņu ar korupciju Latvijā, pilnveidojot regulējumu, stiprinot pretkorupcijas kopienu un vairojot dažādu sabiedrības grupu neiecietību pret korupciju.

Mērķa grupa: lēmumu pieņēmēji (Saeimā, valdībā, valsts iestādēs), dažādu jomu NVO pārstāvji (arī diaspora), latviski un krieviski runājošā sabiedrība un mediji.

Galvenās aktivitātes vērstas uz:
- ekspertīzes sniegšanu lēmumu pieņēmējiem;
- Trauksmes celšanas likuma ieviešanas un Saeimas darba analīzi;
- pretkorupcijas kopienas stiprināšanu, iesaistot Rīgas un reģionu iedzīvotājus, diasporu, dažādu jomu NVO un lēmumu pieņēmējus kopīgās diskusijās un pretkorupcijas regulējuma pilnveidē;
- likumu un rīcībpolitikas grozījumu aktualizēšanu, īstenojot informatīvo kampaņu;

Projekta rezultāti:
- atbildīgākas un efektīvākas pretkorupcijas politikas un regulējuma pieņemšana sabiedrības interesēs;
- stiprināts tiesiskums, atklātība un politiskā godprātība;
- veicināta NVO savstarpējā sadarbība pretkorupcijas regulējuma pilnveidē;
- radīta sabiedrības izpratne par korupciju kā pretstatu patriotismam;
- veicināta sabiedrības uzticēšanās lēmumu pieņemšanas procesam un uzlabotas zināšanas un spējas to ietekmēt.

Amount of Grant Awarded: 39 945,35 EUR / 28 073.75 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/090
Project Promoter: Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”
Place of implementation: Rīga, ar atsevišķām aktivitātēm Latvijas reģionos - Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Rēzeknē
Duration of the project: 02.01.2020.- 31.10.2020.