sif-jauns-kras


Latviešu mūzika

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - sniegt iespēju Latvijas jaunās paaudzes mūziķiem dalīties ar savu radīto, iepazīstināt ar savu daiļradi plašāku auditoriju, kā arī atgādināt par jau pieredzējušu pašmāju mūziķu muzikālo jaunradi.

Projekta uzdevums - rosināt diskusiju, viedokļu apmaiņu par mākslinieka veikumu, sniegt arī profesionālu vērtējumu par konkrēto mākslas darbu (fonogrammu, videoklipu), kā arī stimulēt mūziķus, īpaši jaunās paaudzes, turpināt radīt.

Mērķa grupa 834 644 unikālo lasītāju liela auditorija mēnesī, aptverot visu Latviju un latviešu auditoriju ārvalstīs.

Lai sasniegtu mērķi, paredzēts īstenot trīs galvenās aktivitātes, visām aktivitātēm paredzēts foto un video vai audio, rakstiska publikācija:
1. Demo skapis, kurā tiks atspoguļoti galvenokārt pavisam jauni, vēl plašāku ievērību neguvuši mākslinieki, kur ieraksta tehniskais kvalitātei sekundāra loma, galvenais - oriģināls saturs;
2. Albuma apskats, kurā tiks padziļināti analizētas kāda jaunizdota pašmāju mūzikas ieraksta saturiskās, muzikālās kvalitātes;
3. Intervija/portrets, kur lasītājs tiks iepazīstināts gan ar jaunu mākslinieku, gan aktualizēts kāds pieredzējis mākslinieks.

предоставил финансирование: 10 869,64 EUR / 7 639.23 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/MA/045/06
Исполнитель проекта: SIA "TV NET" / TVNET
Период проетка: 01.06.2020. - 31.01.2021.