sif-jauns-kras


Piedzīvojumu x virpulī

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Oписание

Projekta mērķis – uzlabot sociāli mazaizsargātāko ģimeņu situāciju, sniegt iespējas bērniem un jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas ģimenē, interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izbaudot saistošu programmu, ar kuras palīdzību bērni apgūs jaunas sociālās iemaņas un prasmes, paplašinās redzesloku un zināšanas par aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā. Projekta ietvaros plānota aktīvās atpūtas dienas nometne (Valmiera, Vidzemes Olimpiskais centrs).

Projekta mērķa grupa: 30 bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi (riska ģimenes), kuri dzīvo audžuģimenēs, pie aizbildņiem, no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni, ar kuriem tiek veikts sociālās uzvedības korekcijas darbs.

Информация

предоставил финансирование: 6911,01 EUR / 4 857.09 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/16
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Valmieras sporta klubs”
Место реализации: Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzeme

Документы

Документы