sif-jauns-kras


Piedzīvojumu vasara 2020

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta ietvaros tiek organizēta piedzīvojumu un radošās atpūtas nometne bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometne tiks organizēta viesu namā Satekas, Vecumnieku novadā.

Projekta mērķa grupa – 30 bērni un jaunieši no sociāla riska ģimenēm, sociālās aprūpes centriem un audžuģimenēm un vecāki, aizbildņi un likumiskie pārstāvji no 20 – 40.

Nometnes mērķis ir sniegt bērniem iespēju lietderīgi un saturiski pavadīt brīvo laiku, nodrošinot arī jaunas zināšanas. Dot iespēju bērniem atklāt sevī jaunus talantus un prasmes, par kurām, iespējams, līdz šim pat vecāki nav aizdomājušies. Veidot bērnus par pilsoniski aktīviem cilvēkiem, ar labām komunikāciju un sadarbības prasmēm un spējām.

Nometnē tiks izmantotas šādas apmācību metodes:
• mācīties darot – aktivitātes dabā, dabas pētniecība, vērošana, pārgājiens;
• grupu darbs – saliedēšanās un komunikācijas uzdevumi, sacensības u.c.;
• rituāli kā metode – ugunskura diskusijas, rīta uzdevums, komandas dziesmas, u.c.;
• radošās darbnīcas – apgūstot dažādas radošās prasmes, veidošana, krāsošanas, aplicēšana,
improvizācija, deja, mūzika;
• pieredzes stāsti no profesionāļiem – atbalstīt vecākus bērnus un dot iespēju jaunajiem
līderiem piedalīties nometnes veidošanā un aktivitāšu vadīšanā;
• personīgā izaugsme – jebkuram no dalībniekiem ir iespēja sevi attīstīt, izaicināt un iegūt jaunu pieredzi. Nometnes laikā dalībnieki dosies pārgājienā, izspēlēs dažādas spēles, piedalīsies radošās un sporta nodarbībās, vienu dienu dosies ekskursijā pa tuvējo apkārtni, diskutēs par aktuālajām tēmām, spēlēs nakts spēli, veidos priekšnesumus un piedalīsies citās jēgpilnās dienas un vakara aktivitātēs.

Nometnes noslēguma dienā – sestdienā plānots, ka aktivitātēs var piedalīties ar bērnu un jauniešu likumiskie pārstāvji, un tā tiek veidota kā nometnes ģimenes diena.

Piešķirtais finansējums: 10000,00 EUR / 7 028.04 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/07
Projekta īstenotājs: Biedrība “A-Vision”
Īstenošanas vieta: Vecumnieku novads, Zemgale
Īstenošanas ilgums: 01.07.2020.-01.10.2020.