sif-jauns-kras


“Sports vieno!”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis – veicinās vecāku un bērnu attiecību uzlabošanas un ģimenes labvēlīgas vides veidošanos.

Projekta mērķgrupa 20 ir jaunieši ar volejbola priekšzināšanām un viņu vecāki.

Projektā plānota 6 dienu diennakts nometne. Nometne norisināsies Engures novada kempingā "Abragciems".

Projekta aktivitātes vērstas uz ģimenes sadarbības vecināšanu caur sportu. Vecākiem kopā ar jauniešiem plānots vienas dienas seminārs ar psihologu, kas caur spēlēm un uzdevumiem veicinās savstarpējās sapratnes un ģimenes vērtību stiprināšanu. Otrā nometnes daļa paredzēta tikai jauniešiem, kur, stiprinot volejbola spēles iemaņas, caur sporta disciplīnu tiks apgūtas tādas kompetences kā pienākums, cieņa un atbildība. Ģimeniskās vērtības tiks stiprinātas arī vakarēšanā pēc sportiskās dienas. Nometnes noslēguma dienā vecāki ar jauniešiem atkal satiksies kopīgu uzdevumu un mērķu sasniegšanā sporta laukumā neformālās sporta spēlēs.

предоставил финансирование: 4078,80 EUR / 2 866.60 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/26
Исполнитель проекта: Biedrība “AB volejbola klubs”
Место реализации: Engures novada pašvaldība, Rīgas reģions
Период проетка: 01.07.2020.-31.08.2020.