Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > Nometnes ģimenēm ar bērniem aktīvai un radošai brī[..]

sif-jauns-kras


Nometnes ģimenēm ar bērniem aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Projekta mērķis – stiprināt patriotiskās jūtas ģimenē, veicināt paaudžu sadarbību, ģimenes vērtību apzināšana un to uzturēšana caur kopīgām aktivitātēm.

Projekta mērķa grupa – Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu ģimenes.

Projekta ietvaros tiks īstenotas divas dažādas trīs dienu nometnes ģimenēm ar bērniem, lai veicinātu jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu.

Viena no nometnēm tiks veltīta sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, bet otra – kopīgu radošo aktivitāšu īstenošanai. Nometnes plānots organizēt nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) augustā. Katrā no nometnēm piedalīsies 10-15 ģimenes, bet plānotais kopējais tieši iesaistīto dalībnieku skaits ir 60, tai skaitā bērni un pieaugušie. Prioritāra dalība nometnēs tiks sniegta trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī tiks veicināta vienlīdzīga vīriešu un sieviešu dalība, lai tēvi iesaistītos kopīgā laika pavadīšanā.

Nometņu programmā tiks iekļautas dažādas sportiskās aktivitātes (vingrošana, stafetes, pārgājieni un komandu spēles), dažādas radošās nodarbības (krāsaino smilšu, dabas vides estētikas, mākslas terapijas, ziepju un putnu būrīšu gatavošanas nodarbības), kā arī izglītojošas lekcijas par emocionālo attīstību, veselīgu uzturu un dzīvesveidu. Lai veicinātu ģimenes kopīgu darbošanos un saliedēšanos, tiks iekļautas dažādas izklaidējošās vakara aktivitātes – nakts pārgājiens, folkloras vakars, erudīcijas spēle par Latviju, ģimeņu talantu vakars. Nometnēs tiks paredzēta diskusija ar pašvaldības pārstāvi, identificējot nākotnes projektu iestrādes, lai padarītu novadu par ģimenēm draudzīgāku dzīvesvietu.

Amount of Grant Awarded: 7495,12 EUR / 5 267.60 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/03
Project Promoter: Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””
Place of implementation: Preiļu, Aglonas novada pašvaldība, Latgale
Duration of the project: 01.07.2020.-31.10.2020.
 


Date of printing: 07.03.21