sif-jauns-kras


“KALEIDOSKOPS”

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Description

Projekta ietvaros tiks organizēta bērnu dienas nometne "KALEIDOSKOPS" , kas plānota no 2020.gada 10. līdz 14. augustam – 5 dienas. Nometnes vieta – Dricānu ciema pirmsskolas izglītības ēka. Dažu aktivitāšu īstenošanai tiks izmantotas pagasta bibliotēkas, jauniešu centra "Kukuži" un jauno vecāku un bērnu klubiņa telpas.

Projekta mērķa grupa – 20 bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem, kā arī 40 bērnu vecāki vai vecvecāki, 30 ģimenes – sporta dienas dalībnieki.

Bērnu nometnes aktivitātes –
• dažāda satura radošās darbnīcas – zīmēšana uz papīra, koka, asfalta; auduma apgleznošana, tērpu darināšana;
• grāmatu pasaules un tēlu iepazīšana, lasītprasmes veicināšana;
• mūzikas un sporta nodarbības;
• vides iepazīšana un eksperimenti ar vides objektiem;
• lekcijas un diskusijas par bērnu audzināšanu un veselību bērnu vecākiem
• nometnes noslēguma pasākums – ģimeņu sporta diena

Information

Amount of Grant Awarded: 1509,75 EUR / 1 061.06 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/09
Project Promoter: Dricānu kultūras biedrība “Auseklis”
Place of implementation: Rēzeknes novada pašvaldība, Latgale
Duration of the project: 01.07.2020.-30.09.2020.

Documents

Documents