Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Tiesības zināt un piedalīties

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekts mērķis - Jūrmalas iedzīvotāju izglītošana to tiesībās piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā attiecībā uz pilsētas teritorijas plānošanu un būvniecību, kur būtu jābūt samērotām visu pušu interesēm. Paralēli tiks apzinātas nepilnības normatīvajos aktos, kas ļauj pašvaldībai pieiet procesiem formāli, t.i, nesniegt pilnu informāciju vai sniegt apšaubāmu un pašvaldībai nesaistošu argumentāciju par plānotajām izmaiņām.

Projekta mērķa grupa ir iedzīvotāji, kuri reaģē uz pilsētas attīstības jautājumos pieņemto lēmumu sekām (teritorijas plānošana, būvniecība, koku izciršana), taču nepārzina lēmuma pieņemšanas procesu un savas iespējas savlaicīgi uzzināt, piedalīties un pieprasīt tiesību paplašināšanu; iedzīvotāji, kuri līdz šim nav bijuši aktīvi, bet kurus uztrauc pilsētas attīstība, plānošana, labklājība un kuri var kļūt aktīvi pēc to izglītošanas (videoklipa noskatīšanās), tai skaitā jaunieši.

Projekts tiks īstenots Jūrmalas aktīvo iedzīvotāju forumā, kur tiks pārstāvētas visas pilsētas apkaimes, tiks apspriesta esošā situācija. Projekta rezultātā taps priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas tiks nosūtītai Jūrmalas domei, Vides un reģionālās attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai. Tiks izveidots izglītojošs informatīvs videoklips par teritoriālās plānošanas principiem un iedzīvotāju iesaisti. Sagaidāmais rezultāts ir iedzīvotāju informētības paaugstināšanās par savlaicīgu informācijas iegūšanu un iesaistīšanās iespējām. Aktīvo iedzīvotāju skaita pieaugums sekmētu arī viņu tiesību paplašināšanu nākotnē

предоставил финансирование: 5 180,00 EUR / 3 640.52 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/069/11
Исполнитель проекта: Biedrība "Jūrmalas aizsardzības biedrība"
Место реализации: Jūrmala
Период проетка: 01.07.2020.-31.10.2020.