Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Savu kultūrtelpu veidojam paši

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta vispārīgais mērķis – popularizēt novadpētniecību kā platformu pilsoniskai līdzdalībai, savstarpēji sadarbojoties vairākām paaudzēm un interešu grupām, lai paaugstinātu iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Projekta tiešais mērķis - nodrošināt biedrības pamatdarbību un attīstību.

Projekta mērķa grupa – biedri, partneri, dažādas sabiedrības grupas.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts darbības plāns 3 gadiem, nodrošināta IT tehnoloģiju uzturēšana un papildināšana, veikta datu analīze un apstrāde, izveidota orientēšanās spēle, organizēti 3 pasākumi – akcija biedru piesaistei, biedru un interesentu tikšanās, pasākums par projekta rezultātiem.
Projekta rezultātā palielināsies biedru un partneru skaits, sakārtota vēsturiskās informācijas un datu sistēma, radot savstarpēju uzticēšanos un aktīvāku līdzdalību, izveidota biedrības vizuālā identitāte un palielināta atpazīstamība, radīti mūsdienīgi/inovatīvi instrumenti sabiedrības, īpaši jauniešu, iesaistei un organizācijas mērķu sasniegšanai, iesniegti priekšlikumi pašvaldības rīcībpolitikas plānošanai.

предоставил финансирование: 6 997,89 EUR / 4 918.15 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/026/23
Исполнитель проекта: Biedrība “Pērses krasts”
Место реализации: Земгальскый регион, Kokneses novads, Koknese
Период проетка: 15.03.2020.-31.10.2020.