Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Ikvienam roka jāpieliek

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir attīstīt NVO pārstāvju - iedzīvotāju pašorganizācijas un pilsoniskās kompetences/cilvēkresursu kapacitāti par iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, kā arī sniegt praktisku/institucionālu atbalstu pilsonisko aktivitāšu patstāvīgai veikšanai nākotnē.

Projekta mērķa grupas:
- mazas, specifiskas nozares NVO (no visas Latvijas) bez vērā ņemamas pieredzes projektu īstenošanā, Latvijā pastāvošo problēmu risināšanā;
- jaunas NVO (izveidotas pēdējo 2 gadu laikā);
- lielas NVO, kas darbojas konkrētās, definētās jomās, pieredze sabiedrisku aktivitāšu organizēšanā, pilsonisko procesu ietekmēšanā;
- NVO, kas darbojas pilsoniskās sabiedrības jomā, plaša spektra aktivitātēs.

Projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes, lai praktiski un inovatīvi stiprinātu un veicinātu NVO savstarpējās sadarbības aktivitāti reģionālajā, nacionālajā līmenī. Aktivitātēs tiks iesaistīti 20 NVO (no visiem Latvijas reģioniem) pārstāvji, īpaši uzsverot specifisku nozaru, interešu, segmentu pārstāvošo NVO, kuru biedri un mērķa grupas citādi nesadarbotos.

Projekta galvenās aktivitātes: ievada prakse "Sadosimies rokās?!", sadarbības forums "Biedrību spēks", noslēguma darbnīca "Ikvienam roka jāpieliek jeb kā kopā radīt nākotni".

Projekta rezultātā tiks ievērojami veicināta daudzu NVO sadarbības aktivitāte, kapacitāte un iesaistīšanās sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā ar mērķi stiprināt demokrātiskās vērtības.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 6605,22 EUR / 4 642.18 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/030/37
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Senioru deju apvienība"
Īstenošanas vieta: Kandava, Tukums vai Kuldīga
Īstenošanas ilgums: 01.07.2020.-30.10.2020.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli