Sākums > NVO fonds 2020 > Jauniešu līdziesaistes aktivitātes Kurzemē

sif-jauns-kras


Jauniešu līdziesaistes aktivitātes Kurzemē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - veicināt Kurzemes jauniešu iesaistīšanos savas tuvākās apkārtnes uzlabošanā, tā paaugstinot piederības sajūtu Latvijas valstij.

Projekta mērķa grupa – jaunieši no dažādiem Kurzemes reģiona novadiem, kuri vēlas un ir ieinteresēti plānot un veikt brīvprātīgā darba aktivitātes.

Projektā notiks aktivitātes Kurzemes jauniešiem, lai paaugstinātu viņu piederības sajūtu Latvijai, iemācoties pamanīt nepieciešamos uzlabojumus tuvākā apkārtnē, plānot šos uzlabojumus un padarot labus darbus, tā attīstot arī savas kompetences, kas var būt noderīgas turpmākajā dzīvē.

Projekta rezultātā iedzīvotāji, tai skaitā jaunieši, jūtas atbildīgi par kopienā vai pašvaldībā notiekošajiem procesiem un ir gatavi tajos piedalīties.

Piešķirtais finansējums: 6999,00 EUR / 4 918.93 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/009/38
Projekta īstenotājs: Biedrība “Mantinieki”
Īstenošanas vieta: Priekules novads, Gramzdas pagasts
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020.-31.10.2020.