Sākums > NVO fonds 2020 > Starpkultūru dialogs latviešu un mazākumtautību t[..]

sif-jauns-kras


Starpkultūru dialogs latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšanā un sabiedrības saliedēšana radošā procesā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir demokrātisko vērtību stiprināšana Jelgavas novadā Glūdas pagastā, Saldus novadā Brocēnos un Dobelē, veicinot starpkultūru dialogu, sabiedrības saliedēšanu un dažādu tautību piederības sajūtas Latvijai veicināšanu.

Projekta mērķa grupa ir mazākumtautību biedri, Latvijas iedzīvotāji, tai skaitā, teritoriāli nošķirti (viensētu iedzīvotāji) un iedzīvotāji ar zemu līdzdalību aktivitātēs un sociālajam riskam pakļautas ģimenes.

Projekta laika notiks 5 semināri un 7 praktiskās nodarbības, kas veicinās un stiprinās dažādu NVO biedrību sadarbību, tiešās un netiešās mērķa grupas sapratni un saliedētību, iepazīstinās ar dažādu kultūru tradīcijām, kas veicinās apziņu par kopīgo kultūras mantojumā.

Projekta aktivitātes veicinās saliedētību, apvienos dažādu tautību pagastu un pilsētas iedzīvotājus, kā arī veicinās dažādu sabiedrības iedzīvotāju grupu līdzdalību aktivitātēs un piederības sajūtu Latvijai.

Projekta ilgtspēju nodrošinās izdota grāmata par slāvu, vācu un latviešu tautas rotaļām un apļa dejām (horovodi).

Piešķirtais finansējums: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/018/46
Projekta īstenotājs: Biedrība "Slāvu kultūras biedrība "Rodņik""
Īstenošanas vieta: Jelgavas novads Glūdas pagasts, Saldus novadā Brocēnos, Dobelē
Īstenošanas ilgums: 01.04.2020.-31.10.2020.