sif-jauns-kras


Viens pats mājās

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

Apraksts

9 ielikumi - Vaduguns lasītājiem, mājaslapas vaduguns.lv, facebook.com apmeklētājiem. Sabiedriski nozīmīgu publikāciju sērija par pretstatiem Latgalē, latgaliešu spīti, izdomu, kā stiprināt dzimto pusi, aktivizēt sabiedrību: Kā mainījusies informatīvā telpa? Vai latviskās tradīcijas iespējams saglabāt pamestā ciemā? Kā vietējie ļaudis spodrina savu kultūrvidi? Vai svarīgi runāt mātes valodā? Kā veicināt lokālpatriotismu? Jaunieši piedāvā savdabīgus pakalpojumus. Vienas personības loma. Vienīgā ģimene ciemā. Brošūras izdošana, atziņu apkopojums.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 9891,09 EUR / 6 951.50 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/14/33
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU VADUGUNS"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.- 31.01.2021.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli