Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Dots devējam atdodas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

12 ielikumos „Vaduguns" lasītājiem, mājaslapas www.vaduguns.lv un vietnes „Facebook" apmeklētājiem sabiedriski nozīmīgu publikāciju sērijā stāstīsim par veidiem, kā stiprināt identitāti, nodot kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, par sabiedriski politisko notikumu nozīmīgumu. Kā latviskās tradīcijas iespējams saglabāt, neesot kultūras dzīves epicentros lielpilsētās? Kā latgalieši dod pienesumu valsts izaugsmē? Vai skaidrs virziens, uz kuru ejam? Vai un kā viens cilvēks var ietekmēt valstī notiekošos procesus? Sarunas, intervijas, speciālistu viedokļi.

Piešķirtais finansējums: 11011,57 EUR / 7 738.98 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/15/11
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU VADUGUNS"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.- 31.01.2021.