Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Nevienlīdzība un tās mazināšanas iespējas Gulbene[..]

sif-jauns-kras


Nevienlīdzība un tās mazināšanas iespējas Gulbenes novadā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Nevienlīdzība ir viena no problēmām, kas Latvijā ir aktuāla joprojām, ar ko neapmierināti arī iedzīvotāji Gulbenes novadā. Pirmkārt, jau nevienlīdzība starp teritorijām - galvaspilsētu Rīgu un lauku teritorijām, mazpilsētām, nevienlīdzība novadā starp pagastiem un Gulbeni, jo nepastāv vienlīdzīgas iespējas iedzīvotājiem iegūt darbu, saņemt adekvātu atalgojumu, kvalitatīvus pakalpojumus. Nevienlīdzība dažādās sabiedrības grupās: bezdarbnieki, mazturīgie, ģimenes ar bērniem, pensionāri, strādājošie – minimālo algu saņēmēji, aplokšņu algu saņēmēji, kā arī "normālo" algu saņēmēji. Publikācijās pētīsim, cik liela ir nevienlīdzības problēma Gulbenes novadā un vai ir iespējas to mazināt. Galvenie rakstu varoņi būs vietējie iedzīvotāji, kuri stāstīs par savu pieredzi, kā dzīvo un izdzīvo, kādi ir viņu galvenie ienākumu avoti, izdevumi, pakalpojumu grozs, kādu atbalstu, palīdzību viņi vēlētos saņemt no valsts pašvaldības, darba devēja. Papildus pētīsim datus un faktus, kādu jau tagad atbalstu nodrošina valsts un pašvaldība. Pētīsim arī, kādu ietekmi uz nevienlīdzību atstāj COVID-19 un valstī izsludinātā ārkārtas situācija. Tas būs pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas projekts, kas nodrošina medija spēju veikt padziļinātu izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumu – nevienlīdzības mazināšanas iespējām, kas vērsts uz mūsu mērķauditoriju – Gulbenes novada iedzīvotājiem, novadniekiem.

Amount of Grant Awarded: 9311,66 EUR / 6 544.27 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/18/17
Project Promoter: SIA “Reģionu mediji” (Laikraksts “Dzirkstele”)
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.12.2020.