Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Rūjienas hronika – aktuālu lokālo notikumu atspogu[..]

sif-jauns-kras


Rūjienas hronika – aktuālu lokālo notikumu atspoguļošana globālās krīzes apstākļos

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Projekts «Rūjienas hronika – aktuālu lokālo notikumu atspoguļošana globālās krīzes apstākļos» vērsts uz regulāru objektīvas informācijas sniegšanu par aktuālāko konkrētajā laikposmā. Tēmu spektrs daudzpusīgs dažādām paaudzēm saprotamā formātā, aptverot svarīgākās jomas, kas būtiskas vietējai sabiedrībai.

Projekta mērķis, mazinot pārmaiņu radīto spriedzi, uzturēt saikni starp dažādām iedzīvotāju grupām un sniegt padziļinātu izpratni pārmaiņu procesos, kas skars konkrētas jomas un profesijas.

Amount of Grant Awarded: 5500,00 EUR / 3 865.42 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/23/23
Project Promoter: SIA "GRAFĪTS 3"
Duration of the project: 01.05.2020.- 31.10.2020.