Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Informēta un aktīva sabiedrība – efektīva pašvaldī[..]

sif-jauns-kras


Informēta un aktīva sabiedrība – efektīva pašvaldība un valsts

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Projekta " Informēta un aktīva sabiedrība – efektīva pašvaldība un valsts " publikācijas trīs aktivitātēs skaidro nozīmīgus notikumus valsts, Jēkabpils reģiona un apkārtējo pašvaldību kontekstā, parādot, kā tie maina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā cilvēki paši var ietekmēt valsts un pašvaldību institūciju lēmumus, kā arī popularizē reģiona kultūrvēsturiskās vērtības un latviskās dzīvesziņas saglabāšanu. Projekta īstenošanas laikā tiks sagatavotas vismaz 30 publikācijas.

Amount of Grant Awarded: 11961,56 EUR / 8 406.63 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/29/13
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVĀ DAUGAVA"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.12.2020.