sif-jauns-kras


JAUTĀ-JUMS

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā un nodrošināt Latvijas sabiedrībai, kā arī reģionālajām kopienām sabiedriski politisko un kultūras notikumu aktualizāciju, to ietekmes padziļinātu skaidrojumu.

Projekta uzdevums ir palielināt sabiedrības interesi par sabiedriski politiskiem un kultūras notikumiem, nodrošināt plašu dažādu viedokļu pieejamību un notikumu skaidrojumu.

Projekta ietvaros plānots sagatavot un pārraidīt ReTV raidlaikā aktuālo interviju blokā (no 2020.gada 1.-29.septembrim darba dienās plkst. 20.10-21.00) 21 raidījumu, kuros tiks iekļautas diskusijas ar ekspertiem un viedokļu līderiem par sabiedriski politiskiem un kultūras notikumiem un sabiedrībai aktuālām tēmām.

предоставил финансирование: 19875,03 EUR / 13 968.25 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/32/05
Исполнитель проекта: SIA "VALMIERAS TV"
Период проетка: 01.08.2020.- 31.10.2020.