sif-jauns-kras


Latvijas lepnums Īrijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Поиск проектов

Esam pārliecinājušies, ka latvieši ārpus Latvijas, tostarp Īrijā, spēj sasniegt labus un pat izcilus rezultātus dažādās dzīves jomās, vienlaikus stiprinot savu latvisko identitāti un piederību Latvijai. Uzskatām, ka mums tas ir ne tikai jāpamana, bet attiecīgi jānovērtē, mudinot arī citus būt aktīviem, mērķtiecīgiem un gūt panākumus, ar kuriem lepotos gan Latvija, gan mītnes zeme.

Projekta mērķis ir veicināt diasporas līdzdalību Latvijas vārda popularizēšanā ārpus Latvijas un mudināt tautiešus gūt ievērojamus panākumus kultūrā, latviskās izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, liekot Latvijas un latvieša vārdam izskanēt pasaulē.

Gada pasākums Latvijas lepnums Īrijā 2020. gadā Dublinā notiks jau trešo reizi un to, ka pasākums ir vajadzīgs, pierāda latviešu sabiedrības aktivitāte un atsaucība pasākumam latviešu kopienā.

предоставил финансирование: 10 166,00 EUR / 7 144.71 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/DP/02/10
Исполнитель проекта: Labo cilvēku klubs / The Good People Club
Место реализации: Īrija - Dublina
Период проетка: 01.04.2020.-31.10.2020.