Home > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Jauniešu latviskās saišu stiprināšana Kursas vasar[..]

sif-jauns-kras


Jauniešu latviskās saišu stiprināšana Kursas vasaras vidusskolā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Search projects

Mērķis ir attīstīt Kursas vasaras vidusskolas darbību, kas paplašina iespēju latviešu izcelsmes jauniešiem stiprināt saites ar citiem latviešiem, attīstīties zināšanas par Latviju un tās pilsonisko sabiedrību, un informēt plašāku sabiedrību par Kursas darbību.

Daudziem jauniešiem ārpus Latvijas, iespēja kontaktēties ar citiem latviešiem būtiski attīsta viņu latviskās identitātes, kas mudina viņus turpmāk iesaistīties latviešu pilsoniskajā sabiedrībā. Kursas ietvaros, jaunieši veido stipru latviskā un izglītības pamatu, veidojot tīklu starp latviešu jauniešiem ASV un plašākā pasaulē. Būdams daļa no Kursas saimes, jauniešiem ir iespēja piedalītos latviskā sabiedrībā, kas ir ieguldījums viņu un Latvijas nākotnē.

Projekta mērķa grupa ir jaunatne, t.sk. trimdas pēcteči Ziemeļamerikā, kā arī nesen iebraukušie latvieši un Latvijā dzīvojošie. Turklāt arī tiek iesaistīt plašāka sabiedrība - Kursas atbalstītāji.

Ņemot vērā nopietni ierobežojumi saistīti ar pandēmiju un COVID-19 izplatību pasaulē, mērķus plānots sasniegt ar nozīmīgu ieguldījumu Kursas izglītības programmu attīstīšanai un sabiedrības stiprināšanu interneta vietnēs un sociālo mediju tīklos.

Amount of Grant Awarded: 6000,00 EUR / 4 216.82 LVL;
Project number: 2020.LV/DP/14/08
Project Promoter: Rietumkrasta latviešu izglītības centrs / West Coast Latvian Education Center
Place of implementation: Rietumkrasta latviešu izglītības centrs / West Coast Latvian Education Center
Duration of the project: 04.01.2020.-15.10.2020.