Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2020 > Laiks bērniem, laiks darbam, laiks sev!

sif-jauns-kras


Laiks bērniem, laiks darbam, laiks sev!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - identificēt šķēršļus darba un dzīves sabalansēšanai lielo ģimeņu vecākiem un meklēt risinājumus to novēršanai.

Projekta mērķa grupas - Latvijas daudzbērnu ģimenes; daudzbērnu ģimeņu biedrības; darba devēju organizācijas.

Projekta galvenās aktivitātes - 3 diskusiju cikls daudzbērnu ģimenēm; publicitātes pasākumi daudzbērnu ģimeņu lielākai iesaistei sava redzējuma un vajadzību kolektīvai aizstāvībai; 3 semināri daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem ar darba devēju organizācijām; daudzbērnu ģimeņu biedrību pārstāvju starptautiska pieredzes apmaiņa dzīves-darba sabalansēšanas jautājumos, kā arī darba turpināšana pie projekta par Eiropas ģimenēm draudzīgu pašvaldību tīkla izveidi un vienotas Eiropas lielo ģimeņu atlaižu kartes ieviešanu, kā arī daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvība institūcijās, kas atbildīgas par normatīvā regulējuma, kas skar ģimenes, izstrādi un ieviešanu (dalība darba grupās, sēdēs u.c ).

Piešķirtais finansējums: 6787,21 EUR / 4 770.08 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/051/47
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība”
Īstenošanas vieta: Rīga un Rīgas plānošanas reģions
Īstenošanas ilgums: 01.02.2020.-31.10.2020.