Начало > NVO fonds 2020 > Biedrības „Mūsu vārds” kapacitātes stiprināšana pi[..]

sif-jauns-kras


Biedrības „Mūsu vārds” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības nodrošināšanu un paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu un jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti NVO.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri un brīvprātīgie, neformālās iedzīvotāju grupas un aktīvie pagasta iedzīvotāji.

Projekta galvenās aktivitātes 3 izglītojošās lekcijas, 3 diskusijas, 1 brīvprātīgo talka, 1 pieredzes apmaiņas brauciens, 1 noslēguma pasākums.
Projekta rezultātā paaugstināsies NVO kapacitāte, motivācija pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai, palielināsies iedzīvotāju līdzdalība kopienas pasākumos.

предоставил финансирование: 4251,58 EUR / 2 988.03 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/065/48
Исполнитель проекта: Biedrība "Mūsu vārds"
Место реализации: Saldus novads Nīgrandes pagasts
Период проетка: 01.04.2020.-30.10.2020.