Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > Atklāts projektu pieteikumu konkurss “Atbalsts ģim[..]

sif-jauns-kras


Atklāts projektu pieteikumu konkurss “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 10.09.2020.
Iesniegšanas datums: 28.09.2020.
Finansējums: 55 000,00

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai NVO, kas darbojas ar iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi pret ģimenes institūta lomas būtiskumu sabiedrībā un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu valsts līmenī risināšanu.

Projektu konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kuru mērķis ir:
1. ģimeņu lomas stiprināšana sabiedrībā, t.sk. pasākumos, kas veicina ģimeniskas vides un vērtību veidošanu;
2. riska un daudzbērnu ģimeņu atbalsts;
3. brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana;
4. savstarpēju NVO vai NVO un pašvaldību sadarbības stiprināšana ģimeņu politikas veidošanā un īstenošanā;
5. esošās valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas ģimenēm problēmjautājumu izpēte.

Kopējais projektiem pieejamais projektu konkursa finansējums ir 55 000,00 EUR no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2020.gadā.

Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 12 000,00 EUR.
Projektu konkursa finansējums ir 100% no projekta izmaksām.

Katrs projekta iesniedzējs drīkst iesniegt ne vairāk kā 1 (vienu) projekta pieteikumu.

Programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" atklāta projektu pieteikumu konkursa "Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai" konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 28.septembris.
Projektu pieteikumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 28.septembra plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
• pa pastu (līdz š.g. 28.septembrim) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).
!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" atklāta projektu pieteikumu konkursa "Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai" docxkonkursa nolikums (informācijai)

1.pielikums: docxProjekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda)
2.pielikums: xlsProjekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

Projekta starpposma vai noslēguma pārskats (jāaizpilda)

Finanšu atskaite (jāaizpilda)

Šai programmai nav atrasti projekti.