Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


TĒVA DIENA ROPAŽU NOVADĀ

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Ropažu novada pašvaldība, sadarbībā ar biedrību "Mērķī" organizē vienas dienas pasākumu "Tēva diena Ropažu novadā", iedibinot novadā jaunu tradīciju.
Pasākums būs veltīts tēviem un bērniem, kā arī vectēviem un mazbērniem. Pasākums akcentēs tēva lomas nozīmi bērnu audzināšanā un harmonisku ģimenes attiecību veidošanās kontekstā. Aktivitātes tiks fotografētas un filmētas. Materiāli tiks publiskoti plašākai sabiedrībai, gan pasākuma popularizēšanai, gan kā atgādinājums vīriešiem par pienākumiem un atbildību, kas saistīti ar vecāku lomu, uzsverot ideju par to, ka tēvam būt ir pagodinoši, mūsdienīgi un ar šo lomu var lepoties.
"Tēva diena Ropažu novadā" notiks 2 daļās, 2020. gada 13. septembrī. 1.daļā plānots tēvu un bērnu, kā arī vectēvu un mazbērnu piedzīvojumu pārgājiens maršrutā Ropaži – nometņu centrs "Norkalni" (~8km). Pārgājiena laikā pieredzējušu speciālistu vadībā notiks atraktīvas un izglītojošas komandu saliedēšanās aktivitātes. Savukārt, pasākuma 2.daļā kā atbalstītāji laipni gaidītas arī māmiņas un citi ģimenes locekļi. Dalībnieki tiks iesaistīti loku šaušanas meistarklasēs un sacensībās, vīri savu izveicību spēji demonstrēs spēka vīru cienīgos treniņos un sacensībās. Kopīgi tiks ceptas picas un baudīts īpašs, muzikāls pārsteigums. Pasākuma laikā tiks veltīts mirklis pateicības vārdiem tēviem par viņu devumu ģimenei un ieguldījumu bērnu audzināšanā.
Pasākums veicinās ģimenei labvēlīgas vides veidošanos sabiedrībā un izpildīs projekta virsmērķi – veicināt sadarbības iniciatīvu īstenošanos ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībā.

Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 3645,00 EUR / 2 561.72 LVL;
Project number: 2020.LV/ ĢDP/62
Project Promoter: Ropažu novada pašvaldība
Partner(s): Biedrība “Mērķī”