Home

Partnerorganizāciju ceturtā atlase

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

aa

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu partnerorganizāciju ceturto atlasi atbalstāmo darbību īstenošanai:

-        pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai,

-        maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai.

Atbalstāmās darbības tiks finansētas ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Īstenošana paredzēta visā Latvijas teritorijā no 2021.gada 1.aprīļa.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 02.12.2020. plkst. 17.00. Atlases iesniegumus var iesniegt:

-        nosūtot elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, uz e-pasta adresi: ,

-        sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondam, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050.

Informatīvie semināri

Lai informētu par atlases nolikuma nosacījumiem – kas var būt partnerorganizācija, kādas atbalstāmās darbības līguma/vienošanās ietvaros veicamas, kā aizpildīt atlases iesnieguma veidlapu – 16.novembrī plkst.13.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistē vietnē Zoom. Interesentus lūdzam pieteikties nosūtot informāciju uz e-pastu ar norādi "Seminārs".

Jautājumi

Jautājumus par atlases iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi "Partnerorganizāciju atlase" ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms atlases iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes būs pieejamas ikvienam www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" → "Biežāk uzdotie jautājumi" un www.atbalstapakas.lv sadaļā  → "Informācija".

Atlases dokumenti

Atlases nolikums 

Iesnieguma veidlapa (jāaizpilda pretendentam)

Līgums/vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros (informācijai)

Metodiskie norādījumi veidlapas aizpildīšanai