Sākums > NVO fonds 2021 > Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības u[..]

sif-jauns-kras


Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt vardarbības pret sievieti un bērniem un cilvēku tirdzniecības mazināšanu Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā

Projekta tiešā mērķa grupa ir vardarbībā cietušas sievietes, bērni un arī cilvēku tirdzniecības upuri. Projekta īstenošanas rezultātā mērķa grupai būs pieejami vajadzībām pielāgoti pakalpojumi, kā arī īstenojot interešu aizstāvības darbu Liepājas pilsētā, tiks veicināta mērķa grupas interesēm un vajadzībām atbilstoša starpinstitucionālā sadarbība vardarbības gadījumos. Netiešā mērķa grupa – Liepājas pašvaldība, pašvaldības un valsts iestādes.

Projekta aktivitātes:

  1. 1)Administratīvais un materiāltehniskais atbalsts Nodibinājuma pamatdarbības nodrošināšanai;
  2. 2)Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana vardarbībā cietušām personām un supervīzijas starpdisciplinārai komandai;
  3. 3)Klientu gadījumu monitoringa sistēmas izveide un ieviešana;
  4. 4)Liepājas Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāna vardarbības ģimenē mazināšanai 2020. – 2025.g. monitoringa nodrošināšana;

Projekta administrēšana un publicitāte.

Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 6996,08 EUR / 4 916.87 LVL;
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"