Print |

Home > NVO fonds 2021 > Brīvdabas bērnudārza idejas popularizēšana Liepāja[..]

sif-jauns-kras


Brīvdabas bērnudārza idejas popularizēšana Liepājas pirmsskolas bērniem un to vecākiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Biedrība “Dabas zona” ar projektu “Brīvdabas bērnudārza idejas popularizēšana Liepājas pirmsskolas bērniem un to vecākiem” vēršas galvenokārt pie tiem Liepājas bērnu vecākiem, kuriem trūkst vietas pilsētas bērnudārzos un kuri meklē citas alternatīvas esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Projekta galvenais mērķis ir dalīties ar zināšanām par dabas nozīmi bērna attīstībā, brīvdabas pedagoģijas popularizēšana, ieinteresētās sabiedrības daļas pārstāvēšana Liepājas domē, kā rezultāts būtu brīvdabas rotaļu pulciņa un, iespējams, brīvdabas bērnudārza dibināšana.

Projekts norisināsies Liepājā un tās apkaimē. Tā ietvaros:

  • tiks izstrādāta izglītības programma brīvdabas pulciņam
  • norisināsies brīvdabas pedagoģijas darbnīca Liepājas universitātes programmas “Pirmsskolas skolotājs” studentiem
  • norisināsies 3 pasākumu kopa “Viena diena brīvdabas bērnudārzā”, kurā vecāki un bērni varēs koncentrētā veidā izdzīvot šāda bērnudārza ikdienu
  • tiks veikta Liepājas vecāku aptauja par pirmsskolas izglītības kvalitāti Liepājā

tiks veidota ieinteresēto iedzīvotāju pārstāvniecība Liepājas domē.

Region: Liepāja
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība “Dabas zona”
 


Date of printing: 12.06.21