Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Latvijas Izvērtētāju asociācija" kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un sekmētu datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrādi.

Projekta mērķa grupa ir:

•   Biedrības "Latvijas Izvērtētāju asociācija" biedri;

•   Izvērtējumu pasūtītāji, primāri Finanšu ministrija, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs;

•   Izvērtētāji, radniecīgo profesiju pārstāvji (sociologi, antropologi, ekonometristi u.c.) un izvērtējumu lietotāji (īpaši NVO).

Galvenās aktivitātes: izvērtēšanas kvalitātes stiprināšana Latvijā, nosakot vienotus standartus un ētikas principus, izvērtētāju, izvērtējumu pasūtītāju un lietotāju informēšana par izvērtēšanas jomas aktualitātēm, NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai un finansējuma piesaistes aktivitātes.

Plānotie rezultāti: Sagatavoti izvērtēšanas standarti un ētikas principi, organizētas 3 diskusijas ar 60 dalībniekiem, publicētas vismaz 10 ziņas biedrības interneta vietnē un biedrības LinkedIn un Facebook lapā, vismaz 3 reizes biedrība iesaistījās politikas veidošanas procesā, sniedzot atzinumu, viedokli vai aizpildot anketu, organizēta biedru kopsapulce un sanāksmes biedrības darba plānošanai, kā arī veiktas aktivitātes finanšu piesaistei.

Регионы: Rīga
предоставил финансирование: 6952,39 EUR / 4 886.17 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Izvērtētāju asociācija"