Home > NVO fonds 2021 > Atbalsts biedrības “Sansusī” mākslas rezidenču cen[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts biedrības “Sansusī” mākslas rezidenču centram un sociāli atbildīgām labklājības mākslas rezidenču programmām

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis ir atbalstīt Sansusī mākslas rezidenču centra “Susēja” darbību un attīstību, kā arī nodrošināt sociāli atbildīgu – labklājības rezidenču programmu 2021.gadā.

Projekta uzdevumi un rezultāti:

-        Vismaz 10 mākslniekiem dota iespēja piedalīties sociāli atbildīgās mākslas rezidencēs un vairāk izprast mazāk aizsargātas sociālās grupas Latvijā un reģionos;

-        Turpināta iesāktā sadarbība ar Aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu un Aknīstes aprūpes centru, veicināta mazāk aizsargāto grupu labklājība un sniegta iespēja piedalīties dažādās mākslas darbnīcās, koncertos un performancēs;

-        Vismaz 250 Aknīstes apkārtnes iedzīvotājiem bijusi iespēja baudīt un piedalīties kvalitatīvos mākslas pasākumos savā reģionā;

-        Uzlabota Sansusī biedrības spēja turpināt mākslas rezidenču centra darbību un labklājības rezidenču programmas īstenošanu;

Turpinātas brīvprātīgā darba iespējas vietējiem un Rīgas iedzīvotājiem, tai skaitā jauniešiem, piedalīties mākslas rezidenču centra darbībā un sociāli atbildīgās mākslas rezidencēs.

Region: Zemgale Region
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Sansusī"