Home > NVO fonds 2021 > Brīvprātīgā darba efektīva iesaiste dzelzceļu mant[..]

sif-jauns-kras


Brīvprātīgā darba efektīva iesaiste dzelzceļu mantojuma saglabāšanā

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projekta mērķis ir efektīvi izmantot brīvprātīgo darbu dzelzceļa nozares industriālā mantojuma saglabāšanā, popularizēt sabiedrībā brīvprātīgā darba saturīgumu un dažādību, iesaistīt visas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā statusa, veicinot tajā skaitā prasmju nodošanu, komunikāciju un toleranci starp dažādām paaudzēm.

Projekta ietvaros tiks finansētas materiālu, instrumentu, kā arī pakalpojumu izmaksas brīvprātīgo talku organizēšanai, kā arī augsti kvalificētu darbu veikšana talku starplaikos. Tiks organizēts efektīvs talku sagatavošanās darbs, tajā skaitā iesaistot celtniecības tehniku, lai maksimāli saturīgi un efektīvi izmantotu brīvprātīgo darbu talku laikā, tā sasniedzot maksimālo kopējo rezultātu.

Tiks uzlabota biedrības kapacitāte administratīvo darbu veikšanai, lai popularizētu brīvprātīgo talkas un komunicētu ar sabiedrību par tām, kā arī piesaistītu jaunus brīvprātīgos.

Information

Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība “Bānīša Draugu klubs”

Documents

Documents