Home > NVO fonds 2021 > Nospiedums nākotnei

sif-jauns-kras


Nospiedums nākotnei

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projektā notiks aktivitātes Kurzemes skolu jauniešiem, lai paaugstinātu viņu piederības sajūtu Latvijai un izpratni par pilsonisko līdzdalību un līdzdarbības veidiem saistībā ar dabas aizsardzību un savu atbildību pret nākotni. Kā arī tiks radīta monumentāla māksla kā iedarbīgs veids sarunai ar sabiedrību, iedarbojoties uz domāšanas kvalitāti.

Mērķa grupa – jaunieši no dažādām Kurzemes reģiona novadu skolām, kuri vēlas līdzdarboties Latvijas nākotnes labā caur dabas aizsardzības un saglabāšanas prizmu.

Īstenošanas vieta – Kurzemes novadu skolas, kur notiks nodarbības un lekcijas jauniešiem, Priekules novada Gramzdas pagasts, kur notiks kopīgie projekta pasākumi un akmens skulptūru veidošana.

Projekta īstenošanas laiks – 01.02.2021. – 20.11.2021.

Galvenās aktivitātes:

-        Projekta vadība;

-        Sabiedrības informēšana;

-        Lekcijas un nodarbības jauniešiem;

-        Radošais līdzdalības konkurss jauniešiem;

-        Akmens skulptūru materiāla sagādāšana un nogādāšana;

-        Akmens skulptūru izveide;

-        Projekta noslēguma pasākums.

Rezultāts – jaunieši no dažādām Kurzemes skolām jūtas atbildīgi par Latvijā notiekošajiem procesiem dabas aizsardzībā un saglabāšanā, un ir gatavi tajos piedalīties; izveidotās akmens skulptūras ir ilglaicīga un paliekoša pilsoniski līdzdalīga saruna ar sabiedrību, līdz ar to veicināta piederības sajūta Latvijai.

Notikušas 3 lekcijas un nodarbības, 1 radošais līdzdalības konkurss, 1 projekta noslēguma pasākums, izveidotas 4 akmens skulptūras un radītas 4 jauniešu izdomātas līdzdalību veicinošas aktivitātes Aizvīķu parkā, projektā iesaistījušies – 40 jaunieši, 10 pieaugušie no 2 biedrībām.

Region: Kurzeme Region
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Mantinieki"