Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021
Search projects
Date of issue: 02.02.2021.
Date of submission: 02.03.2021.
Funding: 717 201 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu konkursu Mediju atbalsta fonda programmā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”. Programmas ietvaros no Kultūras ministrijas budžeta nacionālajiem medijiem tiks piešķirts finansējums 717 201 EUR apmērā, tā kopējam Mediju atbalsta fonda finansējumam sasniedzot 1 364 087 EUR, kas ir par aptuveni 200 000 EUR vairāk nekā pērn.

Konkursā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” šogad audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem pieejams finansējums 285 990 EUR apmērā, audiāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem – 144 990 EUR, preses izdevumiem – 180 710 EUR, taču interneta vietnēm – 105 511 EUR. 

"Šogad Mediju atbalsta fonds ir piedzīvojis vairākas nozīmīgas pārmaiņas. Pirmkārt, sadarbībā ar nozares ekspertiem rūpīgi pārstrādāts konkursa nolikums, lai tā projektu pieteikšanu padarītu vienkāršāku un vieglāk saprotamāku. Otrkārt, nodrošināsim informatīvos seminārus tiešsaistē, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī nodrošināsim īpašu audiovizuālu pamācību, kur soli pa solim skaidrosim, kā pēc iespējas precīzāk aizpildīt projekta pieteikumu. Treškārt, lai pilnībā nodrošinātu caurspīdīgu konkursa norisi, esam paredzējuši iespēju vērtēšanas komisijas darbā piedalīties arī novērotājam no mediju nozares. Ceram, ka mediji atzinīgi novērtēs uzlabojumus konkursa norisē," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, viena mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Tāpat turpinās pieteikšanās citos Mediju atbalsta fonda konkursos. Programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 17.februāra plkst.12.00, savukārt konkursā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” pagarināta pieteikšanās līdz š.g. 24.februāra plkst.12.00.

Pērn kopumā tika atbalstīti 68 projektu pieteikumi Mediju atbalsta fonda ietvaros, tostarp 19 nacionālo mediju kategorijā, 40 projekti reģionālajos un vietējos medijos, bet mediju satura veidošanai diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā – 9.

Mediju atbalsta fonda mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 2.marts. 

No projects found for this Programme