Drukāt |

Sākums > Par mums

SIF administrētās programmas

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA ADMINISTRĒTĀS PROGRAMMAS (apskats)

2020.gads

Valsts budžeta programmas:

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

ESF projekts "Dažādības veicināšana"

2019.gads

Valsts budžeta programmas:

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

ESF projekts "Dažādības veicināšana"

2018.gads

Valsts budžeta programmas:

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

ESF projekts "Dažādības veicināšana"

2017.gads

Valsts budžeta programmas:

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds" 2009-2014:

2016.gads

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds" 2009-2014:

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Valsts budžeta programmas:

2015.gads

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds" 2009-2014:

Valsts budžeta programmas:

2014.gads

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds" 2009-2014:

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

Valsts budžeta programmas:

2013.gads

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds" 2009-2014:

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

Valsts budžeta programmas:

2012.gads

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds" 2009-2014:

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

Latvijas - Šveices sadarbības programma:

Valsts budžeta programmas:

2011.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu programmas:

Latvijas - Šveices sadarbības programma:

Valsts budžeta programmas:

2010.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

1) "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana";
2) "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā";
3) "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana";
4) "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī";
5) "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana";
6) "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība";
7) "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana".

Valsts budžeta programmas:

8) Horizontālajā programmā - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma";

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu programmas:

9) "NVO projektu programma";
10) "NVO darbības atbalsta programma";
11) "NVO kapacitātes stiprināšanas programma";
12) "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana".

Latvijas - Šveices sadarbības programma:

13) "NVO fonds".

2009.gads

Eiropas Sociālā fonda atklātās un ierobežotās projektu atlases:

1) "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana";
2) "Atbalsts NVO un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā";
3)"Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana";
4) "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī";
5)"Politikas pētījumu veikšana";
6)"Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana";
7) "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana";
8) "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība";
9) "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana".

Valsts budžeta programmas:

10) Horizontālajā programmā - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma";
11) Etniskās integrācijas programmā - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem".

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu programmas:

12) "NVO projektu programma";
13) "NVO darbības atbalsta programma";
14) "NVO kapacitātes stiprināšanas programma";
15) "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana".

2008.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

2004.-2006.gada plānošanas perioda programmas:

1) "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai";
2) "Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū";
3) "Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām";
4) "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai";
5) "Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana".

2007.-2013.gada plānošanas perioda programmas:

6) "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana";
7) "Atbalsts NVO un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā";
8) "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana";
9) "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī";
10) "Politikas pētījumu veikšana";
11) "Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana";
12) "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana";
13) "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība";
14) "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana".

Valsts budžeta programmas:

15) Horizontālajā programmā - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma";
16) Etniskās integrācijas programmā - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem".

Eiropas Komisijas programmas:

17) "EUROPE DIRECT informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā".

Eiropas Savienības Pārejas līdzekļu programmas:

18) "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā".

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu instrumentu programmas:

19) "Projektu sagatavošanas fonds";
20) "NVO darbības atbalsta programma";
21) "NVO kapacitātes stiprināšanas programma";
22) "NVO projektu programma".

2007.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

1) Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai;
2) Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū;
3) Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām;
4) Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;
5) Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana.

Valsts budžeta programmas:

6) Horizontālajā programmā - “Inovatīvo ideju atbalsta programma”;
7) Horizontālajā programmā - “NVO līdzfinansējuma budžeta programma”;
8) Etniskās integrācijas programmā – “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

Eiropas Komisijas programmas:

9) “EUROPE DIRECT informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā”.

Eiropas Savienības Pārejas līdzekļu programmas:

10) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu instrumentu programmas:

11) “Projektu sagatavošanas fonds”;
12) “NVO darbības atbalsta programma”;
13) “NVO kapacitātes stiprināšanas programma”;
14) “NVO projektu programma”.

2006.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

1) „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”;
2) „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;
3) „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”;
4) „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;
5) „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”.

Valsts budžeta programmas:

6) Horizontālajā programmā - „Inovatīvo ideju atbalsta programma”;
7) Horizontālajā programmā - „NVO līdzfinansējuma budžeta programma”;
8) Etniskās integrācijas programmā – “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

Eiropas Komisijas programmas:

9) “EUROPE DIRECT informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā”.

Eiropas Savienības Phare programmas:

10) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
11) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2005.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

1)“Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”;
2)“Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;
3)“Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”;
4)“Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;
5)“Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”.

Valsts budžeta programmas:

6) Etniskās integrācijas programmā - “Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;
7) Etniskās integrācijas programmā - “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

Eiropas Komisijas programmas:

8) “EUROPE DIRECT informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā”.

Eiropas Savienības Phare programmas:

9) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
10) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2004.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

1)“Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;
2)“Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”;
3)“Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;
4)“Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”.

Valsts budžeta programmas:

Etniskās integrācijas jomā –

5) “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā”;
6) “Skolēnu apmaiņa un sadarbība”;
7) “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām”;
8) “Masu informācijas līdzekļi sabiedrības saliedētības veicināšanai”;
9) “Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;
10) “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

Horizontālā programmā:

11)“Sabiedrības integrācijas programmas Latvijas pašvaldībām”;

Sociālās integrācijas jomā:

12) “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”.

Eiropas Savienības Phare programmas:

13) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
14) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2003.gads

Valsts budžeta programmas:

Etniskās integrācijas jomā –

1)“Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā”;
2)“Skolēnu apmaiņa un sadarbība”;
3)“Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām”;
4)“Masu informācijas līdzekļi sabiedrības saliedētības veicināšanai”;
5)“Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;
6)“Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”;

Horizontālā programmā:

7)“Sabiedrības integrācijas programmas Latvijas pašvaldībām”;

Sociālās integrācijas jomā:

8) “Atbalsts bērnu un jauniešu invalīdu iekļaušanai mācību iestādēs un pozitīvas attieksmes veidošana pret invalīdiem sabiedrībā”;

ES konkurss NVO:

9) “Latvija Eiropā – atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem”.

Eiropas Savienības Phare programmas:

10) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
11) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2002.gads

Valsts budžeta programmas:

Etniskās integrācijas jomā –

1) “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā”;
2) “Skolēnu apmaiņa un sadarbība”;
3) “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām”;
4) “Masu informācijas līdzekļi sabiedrības saliedētības veicināšanai”;
5) “Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;

Horizontālā programmā:

6) “Pašiniciatīvas aktivitātes”;
7) “Latvijas pagastu iedzīvotāju informētības un aktivitātes veicināšana”;
8) “Sabiedrības integrācijas programmas Latvijas pašvaldībām”;

Sociālās integrācijas jomā:

9) “Pieejamas vides veidošana pārstāvjiem no dažādām sociāli neaizsargātām grupām”;
10) “Sociālo iemaņu attīstīšana internātskolu un bērnu namu audzēkņiem, lai sagatavotu viņus pastāvīgai dzīvei”;
11) “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū”.

 


Drukāšanas datums: 26.11.20