Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Krievu tautas svētku tradīcijas kristīgajā kultūrā[..]

eea_sif_logo


Krievu tautas svētku tradīcijas kristīgajā kultūrā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir nostiprināt tradicionālo tautas un kristīgo tradīciju, savstarpējo saprašanos un sadarbību starp dažādām Latvijā dzīvojošajām nacionālajām grupām, sniedzot maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām atbalstu viņu vēlmē apmeklēt kultūras pasākumus. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izdot informatīvo bukletu par Krievu Sabiedrības Latvijā kultūras un izglītošanas darbu sagatavošanu;
- organizēt un rīkot Ziemassvētku festivālu;
-organizēt un rīkot slāvu rakstības un kultūras svētkus.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 2 svētku festivāli - Ziemassvētku festivāls un Slāvu rakstības un kultūras svētki (kopā 393 dažādu tautību radošo kolektīvu dalībnieki, vairāk kā 1000 skatītāji);
- Izgatavoti 16 jauni tautastērpi ansamblim «Rodņik» (autentiski 18. gadsimta krievu sieviešu svētku tērpam);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - sintezators;
- Izdoti 500 bukleti, kas atspoguļo biedrības kultūras un sociālo darbību pēdējo gadu laikā.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 21276.84 LVL / 30 274.22 EUR
Grant spent: 17862.07 LVL / 25 415.44 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-23/08
Project Promoter: Krievu Sabiedrība Latvijā
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Phone: 29614618
Fax: 67204678
www: http://www.russkie.org.lv
Status: Pabeigts