Sākums > Finansējuma avoti

eea_sif_logo


Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai Glūdas pagastā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veidot labvēlīgus kultūras un informācijas nosacījumus mazākumtautību iedzīvotājiem Glūdas pagastā, sekmēt starpkultūru dialogu un saprašanos starp dažādām sabiedrības etniskajām grupām, nostiprināt slāvu kultūras biedrības nozīmi pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izveidot biedrības mājas lapu;
- izgatavot koncerttērpus Slāvu folkloras kopai „Slavjanočki”;
- iegādāties nepieciešamo aprīkojumu;
- plānot, sagatavot un īstenot ražas svētkus;
- īstenot tikšanos „Когда душа поёт”;
- organizēt dziesmu vākšanu un dziesmu krājuma izdošanu;
- plānot, sagatavot un īstenot Ziemassvētku, Masļeņicas un Vasarsvētku pasākumus;
- īstenot dziesmu krājuma atvēršanas pasākumu „Лейся, песня”.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki pasākumi: „Ražas svētki” (150 skatītāji0, tikšanās „Когда душа поёт” (20 apmeklētāji), Ziemassvētku pasākums (5 kolektīvi, 250 apmeklētāji), Masļeņicas pasākumi (8 kolektīvi, ~300 apmeklētāji);
- Veikta ap 70 krievu, poļu, ukraiņu, baltkrievu dziesmu apkopošana, izdoti 500 dziesmu krājuma eksemplāri un noorganizēts dziesmu krājuma atvēršanas pasākums „Лейся, песня" (20 apmeklētāji);
- Izgatavoti koncerttērpi 13 folkloras kopas dalībniecēm;
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, projektors, ekrāns;
- Izveidota biedrības mājas lapa www.rodnik.lv.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 12371.17 LVL / 17 602.59 EUR
Izlietotais grants: 11031.69 LVL / 15 696.68 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-51/12
Projekta īstenotājs: Slāvu kultūras biedrība "Rodņik"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://n/a
Statuss: Pabeigts