esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Pasakainais ceļš uz integrāciju

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Apakšprojekta mērķis ir izdot ebreju tautas pasaku grāmatu latviešu valodā, tādejādi veicinot sapratni starp dažādām tautām, novēršot aizspriedumus un stereotipus cita etnosa uztveršanā, kā arī veicinot ebreju kopienas centienus kļūt par pilnvērtīgu integrētu Latvijas pilsoniskās sabiedrības daļu. Mērķa sasniegšanai projektā paredzēts veikt pasaku atlasi, tulkošanu, grāmatas sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu.

Результаты проекта: Projektā 1000 eksemplāros izdota krāšņa grāmata „Sābas ķēniņienes mīklas. Ebreju tautas pasakas”. Grāmatas nodotas lauku bibliotēkām, LNB, vairākām biedrībām un skolām. Noorganizēts grāmatas atvēršanas pasākums (50 cilvēki), kā arī biedrības pārstāvji piedalījušies grāmatu svētkos Krāslavā.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Bērni,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Грант: 18744.54 LVL / 26 671.08 EUR
Использованный грант: 14497.89 LVL / 20 628.64 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-42/16
Исполнитель проекта: GORAĻ
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён