eea_sif_logo


Latviešu poēma gruzīnu valodā un gruzīnu kalendārs

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas gruzīnu diasporu ar A.Čaka poēmu „Mūžības skartie”, uzlabot tās zināšanās par Latvijas literatūru un vēsturi, veicināt sapratni un cieņas pilnas attiecības starp Latvijas gruzīniem un pamattautību. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts iztulkot un izdot latviešu rakstnieka un dzejnieka A.Čaka poēmu „Mūžības skārtie”, kā arī izdot gruzīnu kalendāru.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Gruzīnu valodā izdota A.Čaka poēma „Mūžības skartie” (1000 eks.);
- Noorganizēts prezentācijas pasākums, kurā 95 dalībnieki iepazinušies vai padziļināja zināšanas par A.Čaka personību un poēmā minētajiem notikumiem;
- Noorganizēti grāmatas prezentācijas pasākumi Gruzijā un grāmatas nodošana NVO, bibliotēkām, valsts iestādēm - Gruzijas Aizsardzības ministrijas telpās, Gruzijas Diasporas lietu ministrijā, jauniešu nometnēs Batumī, Anaklī, Tbilisī.
- Izdots kalendārs „Gruzīnu nacionālie kostīmi” 2010.gadam (300 eks.);
- Sagatavota preses relīze - aicinājums piedalīties grāmatas prezentācijas pasākumā. Informācija ievietota arī biedrības mājas lapā www.georgika.lv.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 18637.38 LVL / 26 518.60 EUR
Grant spent: 16539.68 LVL / 23 533.84 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-36/19
Project Promoter: Gruzīnu biedrība Latvijā "Georgika"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Phone: 29516510
Fax: 6785587
www: http://n/a
Status: Pabeigts