eea_sif_logo


"Dzimis Rīgā" - projekts par toleranci Latvijas multikulturālajā vēsturē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir informēt plašu Latvijas sabiedrības auditoriju par dažādu Latvijas etnosu attiecību vēsturi, iepazīstināt Eiropu ar Rīgā dzimušā filozofa Jesajas Berlina idejām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot dokumentālu filmu “Dzimis Rīgā”, to tulkot, tiražēt un pavairot DVD formātā;
- sagatavot un organizēt seminārus-diskusijas;
- veikt filmas izplatīšanu skolām, bibliotēkām u.c.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidota dokumentālā filma "Dzimis Rīgā" par Rīgā dzimušo un pasaulē pazīstamo filozofu Jesaju Berlinu (ilgums - 32 min., HD, 1200 DVD kopijas, latviešu, krievu, angļu val.). Filmas DVD kopijas nogādātas Latvijas skolām un bibliotēkām. Filma pārraidīta arī LTV1.
- Noorganizēti 5 semināri - diskusijas par tēmu "Jesajas Berlina idejas, vērtību plurālisms un tolerance sabiedrībā 21. gs." (221 dalībnieki), 2 lekcijas nofilmētas arhīva vajadzībām.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: Individuālais komersants
Регионы: Visa Latvija
Грант: 55820.88 LVL / 79 425.96 EUR
Использованный грант: 26875.76 LVL / 38 240.76 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-30/22
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media"
Партнер: Biedrība "Šamir", VB SIA Latvijas televīzija
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
Tелефон: 67313314
Факс: 67313314
www: http://www.mistrusmedia.lv
Cтатус: проект осуществлён