eea_sif_logo


"Dzimis Rīgā" - projekts par toleranci Latvijas multikulturālajā vēsturē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir informēt plašu Latvijas sabiedrības auditoriju par dažādu Latvijas etnosu attiecību vēsturi, iepazīstināt Eiropu ar Rīgā dzimušā filozofa Jesajas Berlina idejām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot dokumentālu filmu “Dzimis Rīgā”, to tulkot, tiražēt un pavairot DVD formātā;
- sagatavot un organizēt seminārus-diskusijas;
- veikt filmas izplatīšanu skolām, bibliotēkām u.c.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidota dokumentālā filma "Dzimis Rīgā" par Rīgā dzimušo un pasaulē pazīstamo filozofu Jesaju Berlinu (ilgums - 32 min., HD, 1200 DVD kopijas, latviešu, krievu, angļu val.). Filmas DVD kopijas nogādātas Latvijas skolām un bibliotēkām. Filma pārraidīta arī LTV1.
- Noorganizēti 5 semināri - diskusijas par tēmu "Jesajas Berlina idejas, vērtību plurālisms un tolerance sabiedrībā 21. gs." (221 dalībnieki), 2 lekcijas nofilmētas arhīva vajadzībām.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: Individuālais komersants
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 55820.88 LVL / 79 425.96 EUR
Izlietotais grants: 26875.76 LVL / 38 240.76 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-30/22
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media"
Sadarbības partneris: Biedrība "Šamir", VB SIA Latvijas televīzija
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
Telefons: 67313314
Fakss: 67313314
WWW adrese: http://www.mistrusmedia.lv
Statuss: Pabeigts