Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Novadnieku skola: izglītības sistēmas un skolu vēs[..]

eea_sif_logo


Novadnieku skola: izglītības sistēmas un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir izzināt un pētīt izglītības sistēmu un skolu vēsturi Ventspils pilsētā 20. gs., palīdzēt pilnveidot un attīstīt neformālos apstākļos valsts valodas zināšanas mazākumtautību skolēniem. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- veikt projekta dalībnieku atlasi un anketēšanu;
- īstenot lekciju ciklu ”Izglītības sistēma un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē”;
- organizēt vairākas mācību ekskursijas;
- īstenot skolēnu grupu pētniecisko darbu;
- organizēt mācību grāmatu izstādi (no Ventspils Vēstures muzeja fondiem), sagatavot izstādes gidus;
- organizēt eseju konkursu ”Viena diena...... skolas dzīvē”;
- sagatavot un izdot bukletu;
- organizēt pasākumu apakšprojekta izvērtēšanai un prezentācijai;
- iepazīstināt Ventspils sabiedrību ar projekta rezultātiem Pārventas bibliotēkā.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Prezentētas 8 lekcijas par izglītības sistēmu un skolu vēsturi Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē;
- Noorganizēta mācību grāmatu izstāde no Ventspils Vēstures muzeja fondiem (467 apmeklētāji). Izstādes vajadzībām sagatavoti 4 gidi;
- Noorganizētas vairākas kultūrvēsturiskas ekskursijas: 1) uz Kubeles skolu; 2) uz H.Dorbes muzeju (24 dalībnieki + skolotāji); 3) uz Ventspils Amatu māju (26 dalībnieki + skolotāji);
- 4 skolēnu grupas veikušas 4 pētījumus (4*6dalībnieki);
- Noorganizēts eseju konkurss „Viena diena … skolas dzīvē” (230 dalībnieki);
- Sagatavots un izdods buklets "20. gs. un interesantākās lappuses skolu vēsturē Ventspilī" (60 eks.);
- Apakšprojekts un tā rezultāti prezentēti forumā „Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā” (24 dalībnieki + 30 interesenti), kā arī informācija publicēta laikrakstā „Izglītība un Kultūra”.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Pupils,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Pašvaldību izglītības iestāde
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 7338.91 LVL / 10 442.33 EUR
Grant spent: 6433.24 LVL / 9 153.68 EUR
Project number: 2009.LV0061/3-16/27
Project Promoter: Ventspils 3.vidusskola
Partner(s): Ventspils 5.vidusskola
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 31.05.2010.
www: http://www.3vsk.lv
Status: Pabeigts