Печатать |

Начало > Источники финансирования

eea_sif_logo


Jauniešu nometne "[email protected]" alternatīvai etnisko kultūru izpratnei

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību labvēlīgos sociālos, kultūras un informācijas apstākļos dažādu tautību jauniešiem. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- noorganizēt jauniešu nometni (10 dienas) Valkas pilsētā, kurā 40 jaunieši tiks aktīvi iesaistīti dažādās kultūras aktivātēs (teātra izrāde, diskusijas, izbraukumi utt.)
- sagatavot un izdot CD, kurā atspoguļoti projekta gaita un rezutlāti (radītā izrāde, mūzika, māksla u.c.), un izplatīt to citās kopienās un skolās.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta 10 dienu nometne dažādu tautību jauniešiem „[email protected]” (40 jaunieši no Valkas un Valgas pilsētām, apkārtējiem pagastiem). Nometnes ietvaros tapusi teātra izrāde, muzikālie un mākslas darbi, dažādi interaktīvi un interkomunikatīvi pasākumi;
- Sagatavots un izplatīts CD (200 eks.) par nometni un iestudētās lugas "Ferma" izrādi;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija izplatīta ģimnāzijas un vietējā radio, laikrakstā „Ziemeļlatvija”. Noorganizētas diskusijas Valkas ģimnāzijas mājas lapā).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Jaunieši,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 10581.10 LVL / 15 055.55 EUR
Использованный грант: 9458.77 LVL / 13 458.62 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/3-11/30
Исполнитель проекта: Valkas ģimnāzija
Дата начала проекта: 01.12.2009.
Дата окончания проекта: 15.04.2010.
Tелефон: 64707271
Факс: 64707271
www: http://www.valkasgimnazija.lv
Cтатус: проект осуществлён
 


Дата печати: 18.06.21