Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
Поиск проектов

TM_Logo_LV SIF_logo_krasains_uz_fona_RGB

Tieslietu ministrija sadarbībā Sabiedrības integrācijas fondu izsludina atklātu projektu konkursu grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros, kas tiek finansēts ar Tieslietu ministrijas piešķirto finansējumu no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem. Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir LVL 45 582.

Grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” konkursa nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un cita projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamā informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2010.gada 14. jūlijs plkst. 17.00.

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notika 2010. gada 21. jūnijā Tieslietu ministrijas telpās.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa (8.jūlijs), norādot atsauci uz attiecīgo projektu konkursu.

Lai projektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot projektu iesniegumus, Sabiedrības integrācijas fonds aicina iepazīties ar īsu izklāstu krievu valodā par grantu shēmas galvenajiem nosacījumiem un informāciju par starptautiskajiem dokumentiem, kas regulē mazākumtautību tiesības:

Краткий обзор условий схемы гранта.

Informācija par starptautiskajiem dokumentiem, kas regulē mazākumtautību tiesības (информация о международных документах по защите прав национальных меньшинств)

Нет проектов для этой программы