Drukāt |

Sākums > Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašv[..] > 1.5.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām ka[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


1.5.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”(2.atlase)

Standartlīgums / vienošanās

1.pielikums – Projekta iesniegums

Veidlapas:

1) Progresa pārskata veidlapa (saskaņā ar 27.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto veidlapu)
2) Maksājuma pieprasījuma veidlapa (saskaņā ar 09.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 3.pielikumā noteikto veidlapu)
3) Informatīvais pārskats
4) Projekta ietekmes novērtēšanas pārskata veidlapa
5) Projekta izdevumu prognozes veidlapa
6) Iepirkuma plāna veidlapa (atbilstoši 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 4.pielikumā noteiktajai veidlapai)
7) Pārskata par PVN veidlapa (saskaņā ar 25.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās” 1.pielikumā noteikto veidlapu)
8) Pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu

 

Projektu uzsākšanas sanāksmes prezentācijas:

 


Drukāšanas datums: 23.06.21