Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > 2011.gada 27.oktobrī noslēdzās projektu iesniegumu[..]

2011.gada 27.oktobrī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš trešās (pēdējās) atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2011.gada 27.oktobrī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš trešās (pēdējās) atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Līdz iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām saņemti 50 projektu iesniegumi par kopējo summu 930 339,68 lati.

Četrdesmit seši projektu iesniegumi saņemti no novadiem un republikas pilsētām un četri no plānošanas reģioniem. Visvairāk projektu iesniegumu jeb 13 iesniegti no Vidzemes plānošanas reģiona, 12 no Rīgas plānošanas reģiona, 10 no Kurzemes plānošanas reģiona, 9 no Zemgales plānošanas reģiona un 6 no Latgales plānošanas reģiona.

Kopējais pieejamais finansējums trešajā atlasē ir 772 549,48 lati. Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.

Apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu iesniegumus varēja iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētas un novadu pašvaldības. Vienam projekta iesniegumam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Pirmā projektu iesniegumu atlase apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” notika 2010.gada pirmajā ceturksnī un tās ietvaros tika apstiprināti 14 projektu iesniegumi, otrā projektu iesniegumu atlase šajā aktivitātē notika 2011.gada pirmajā ceturksnī un tās ietvaros tika apstiprināti 43 projektu iesniegumi, bet trešā (pēdējā) projektu iesniegumu atlase tika izsludināta 2011.gada trešajā ceturksnī. Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums ir 1 672 674 lati.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2012.gada janvārī.

Projektu iesniegumu atlases šajā aktivitātē vairāk nav plānots izsludināt.