eslogo


Etnosi.Tolerance.lv

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 76 869,91 EUR (90% ) LVL / 109 376.03 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-87/05
Projekta īstenotājs: Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija""
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Kontaktinformācija: Einārs Rubļevskis
Tālr.: 29106527
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Darba semināri integrācijas jautājumu apspriešanai; Raidījumu filmēšana un pārraidīšana; DVD sagatavošana un izplatīšana
Īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2008. gada 29. februāris)