esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Kultūru dialogi Vidzemē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 99 857,25 EUR (90% ) LVL / 142 084.07 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/1-85/11
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra"
Партнер: Zilākalna pagasta padome
Jaungulbenes pagasta padome
Burtnieku novada dome
Madonas rajona Lazdonas pagasta padome
Pededzes pagasta padome
Valkas pilsētas dome
Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome
Liepas pagasta padome
Liepnas pagasta padome
Ķoņu pagasta padome
Место реализации: Vidzeme - Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas, Valmieras rajoni Igaunija - Valga, Viru Krievija - Pleskava
Контактная информация: Elīna Muižniece
Tālr.: 67852933
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Videofilma „Kultūru dialogi Vidzemē"; Informatīvā kampaņa (informatīvs stends, „Ceļojošais autobuss", Vidzemes mazākumtautību kultūras diena Rīgā); Mazākumtautību kolektīvu kapacitātes palielināšana (pieredzes apmaiņas braucieni, radošā vasaras nometne); Pasākumi „Kultūru dialogi" (dejas, dziesmas, kulinārija, folklora, literatūra, tradīcijas, amatniecība, bērnu kultūra, teātris & dramaturģija); Noslēguma konference
Период проетка: 12 mēneši (2008. gada 30. aprīlis)