eslogo


Kultūru saskarsmes punkti Vidzemē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 71 297,98 EUR (89,91% ) LVL / 101 447.89 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-25/31
Projekta īstenotājs: Valmieras rajona padome
Sadarbības partneris: Burtnieku novada dome
Burtnieku pagasta padome
Ipiķu pagasta padome
Kauguru pagasta padome
Naukšēnu pagasta padome
Ramatas pagasta padome
Sēļu pagasta padome
Vilpulkas pagasta padome
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas"
Īstenošanas vieta: Vidzeme - Valmieras rajons
Kontaktinformācija: Ginta Zariņa
Tālr.: 64207164; 29499970
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Apmācības pašvaldību darbiniekiem un kolektīvu vadītājiem; Nometne jauniešiem; Mākslas pasākumi - pieturas apgleznošana; Izglītojoši un informējoši pasākumi par mazākumtautībām; Studiju vizītes; CD sagatavošana par projekta aktivitātēm; Kultūras institūciju un NVO sadarbības tīkla izveide
Īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2008. gada 15. jūlijs)