eslogo


Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināšanām līdz darbībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 92 888,75 EUR (90% ) LVL / 132 168.78 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-3/32
Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības attīstības centrs"
Īstenošanas vieta: Rīga; Vidzeme; Latgale
Kontaktinformācija: Iveta Vērse
Tālr.: 67503730
E-pasts: ;
Galvenās aktivitātes: Izveidota programma un konferences, semināri par pilsonisku, demokrātisku un daudzkultūru sabiedrību; Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes (labdarība, diskusijas ar deputātiem un tml.); Sabiedrības informēšana; Projekta pieredzes materiāls; Multiplikatoru atbalsta materiāls
Īstenošanas ilgums: 13 mēneši (2008. gada 30. novembris)